Wat levert het u op?

• Uw mogelijkheden komen tot bloei.
NLP helpt u om de wisselwerking tussen uw gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en die zo te veranderen dat ze uw mogelijkheden tot bloei kunnen brengen.

• U krijgt inzicht.
NLP geeft u inzicht in de achterliggende gedachtenpatronen en weet dit om te zetten in nieuwe patronen die voor u in het dagelijks leven. als prettig, succesvol en zinvol ervaren worden.

• U rekent af met ineffectief gedrag.
Veelal zijn problemen het gevolg van gevolgtrekkingen en aangeleerd gedrag.
U heeft zichzelf gedurende uw voorbije levensjaren heel wat wijsgemaakt.
Zodoende heeft u uw eigen realiteit geschapen en bent u er naar gaan gedragen.
Ook al bleek dat niet altijd even effectief en plezierig te zijn geweest.

Doordat u een nieuw patroon heeft gecreëerd rekent u af met wat voor u als ongewenst gedrag werd ervaren!

NLP-Change-excellence-motivate

Lees verder →
Wat is mijn werkwijze?

Bent u op zoek naar iemand die u kan inspireren?
Die u kan helpen meer inzicht te verkrijgen in wat u beweegt?
Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier
of bel 06-21631960