Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Neuro: heeft betrekking op alle processen die zich in onze hersenen afspelen.
Linguïstisch: verwijst naar de manier waarop we met taal omgaan en betekenis geven aan wat we waarnemen in de wereld en in onszelf.
Programmeren: gaat over de hardnekkige (vaak onbewuste) gedragspatronen die we hebben ontwikkeld en die we continue herhalen, ook als ze contraproductief zijn.

nlp

Kortom: Met NLP brengen we dus in kaart hoe we onze gedragspatronen hebben ontwikkeld (en nog steeds ontwikkelen) op basis van de manier waarop wij – allemaal op onze eigen manier – waarnemen en betekenis geven. Als wij deze patronen bewust maken, kunnen we ze ook doorbreken om effectiever te worden in ons gedrag.

Lees verder →
Waarvoor is NLP in te zetten?
Society of NLP

Bent u op zoek naar iemand die u kan inspireren?
Die u kan helpen meer inzicht te verkrijgen in wat u beweegt?
Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier
of bel 06-21631960