Wat is Matrix Energetics?

fantastisk-bild-ljusexplosionDe Matrix (Nulpuntveld, Zero Point Field), waaraan Matrix Energetics haar naam ontleent, is het veld, dat overal aanwezig is en dat iedereen en alles met elkaar verbindt. De Matrix is als een oceaan vol energie en informatie. Het is het scheppende en organiserende principe in het universum, de basis van al wat is, zowel materieel, als mentaal als op bewustzijnsniveau.

In dit veld spelen ruimte (afstand) en tijd geen rol. Alles wat eens met elkaar in contact heeft gestaan zal altijd met elkaar in contact blijven, ongeacht de afstand, al is dat miljarden kilometers. Alles wat ooit heeft bestaan, nu bestaat of ooit zal bestaan is als blauwdruk in dit veld aanwezig. Dit veld van energie en informatie is wat we nu aanduiden als lege ruimte.

Dat wat we als “leeg” ervaren, blijkt echter een hoeveelheid energie en informatie te bevatten die ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat.

De werkelijkheid is slechts een illusie, zij het een hardnekkige

– Albert Einstein

Matrix Energetics© is ontwikkeld door Richard Bartlett.
Het is een eenvoudige, doch revolutionaire methode om transformatie en verandering te laten plaatsvinden. In Matrix Energetics worden op Quantum niveau oude (ongewenste) energiepatronen, die vastgelegd zijn in informatievelden, verandert.

holographic-universeLees verder →
Waarvoor is Matrix Energetics in te zetten?

Bent u op zoek naar iemand die u kan inspireren?
Die u kan helpen meer inzicht te verkrijgen in wat u beweegt?
Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier
of bel 06-21631960