Privacy Policy

Olger Leenders Fysiek Management hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.

Olger Leenders Fysiek Management houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene  Verordening Gegevensbescherming.

Klik hier om de Privacty Policy te bekijken.