Wat is mijn werkwijze?

Ik kan op één aspect van uw probleem als het ware inzoomen om eraan te werken, terwijl ik de andere eventjes op rust stel. Dit maakt het gemakkelijker om problemen in stukjes te breken en stap voor stap te zoeken naar een oplossing. Terwijl uw bewuste geest zich op één ding richt, kan uw onbewuste geest ervoor zorgen dat het geheel gerespecteerd blijft. Want het is zo dat je geen suggesties kan geven die fundamenteel tegen het onbewuste ingaan. Respect staat daarom centraal tijdens de hypnose

Het verloop van de sessie:

• Intake
Als u met een probleem zit, fysisch of psychisch, en u denkt dat hypnose u kan helpen, is de eerste fase een intakegesprek. Ik breng het probleem in kaart en formuleer voor mijzelf een aantal hypothesen. Deze hypothesen worden besproken met u en meestal kan in het eerste gesprek worden uitgemaakt of dit zich inderdaad leent voor een behandeling met hypnotherapie of eventueel andere vormen van therapie geschikter zou kunnen zijn.

• Eerste sessie
Indien voor hypnotherapie gekozen wordt, zult u in de eerste sessie meestal de ervaring leren om in trance te gaan. Het is belangrijk dat aan deze fase van het leren ervaren van trance aandacht wordt besteed, vooraleer de koe bij de horens te vatten.

Eerste fase: de inductiefase is de eerste fase van hypnose, die bij elke hypnose herhaald zal worden, doch over het algemeen steeds sneller en gemakkelijker verloopt:
U volgt de suggesties en laat zich leiden naar een toestand van diepe relaxatie en ontspanning terwijl de trance langzaam optreedt.

Tweede fase: de verdiepingsfase: Nu de trance langzaam optreedt volgt als tweede fase de verdiepingsfase. Ik geef u een aantal suggesties die u toelaat om dieper weg te zakken in een trance totdat die diepte waarvan uw onbewuste vermoedt of oordeelt waar aan het beste aan het probleem gewerkt kan worden.

Derde fase: In de derde fase start het therapeutische werk. Directe of indirecte suggesties worden gegeven of ik kan naargelang de strategie vragen aan u stellen. Ook tijdens deze fase bent u zich bewust van wat er gebeurt. Naargelang de diepte van de trance, zal uw bewustzijn breder of smaller gefocust zijn.

Vierde fase: Op het einde worden meestal een aantal aangepaste suggesties ingebouwd die het onbewuste toelaten om gedurende de volgende dagen of weken verder aan het probleem te werken en te zoeken naar uw eigen creatieve oplossing.

Eindfase
: Naar het einde van de sessie toe, geef ik u een aantal suggesties die toelaten om met een fris en helder gevoel terug uit deze toestand van trance te komen.

• Vervolg sessie:
Naargelang het probleem zijn meerdere sessies nodig en dikwijls komt het voor dat geopteerd wordt om gesprek met hypnotherapie te combineren, zodanig dat de cliënt de kans krijgt om de dingen zowel op bewust als op onbewust niveau door te werken.

Lees verder →
F.A.Q.