F.A.Q.

• Stuurt de practitioner Energie naar mij toe gedurende de Healing-sessie?
Nee, in tegenstelling tot allerlei andere Energietechnieken (zoals Reiki) is de practitioner niet het medium maar is er een wisselwerking van het energieveld rondom ons heen.
Dit gebeurt zonder dat er daadwerkelijk Energie wordt gestuurd.

• Ik vind het moeilijk om de theorie achter de Healing te begrijpen. Daardoor wordt het wat zweverig voor mij. Hoe kan ik het beter plaatsen?
De theorie achter Reconnective Healing is erg lastig. Om te begrijpen, laat staan om goed uit te leggen. Zelfs voor een goed opgeleide practitioner. Het gaat hier immers om Quantum Physics.
Dat is een domein waarin alles wat wij als waarheid beschouwen op z’n kop wordt gezet.
Een kleine poging: wij mensen worden gezien als licht, informatie en energie.
Tot niet zo lang geleden werd ons verteld dat het kleinste bestandsdeeltje een atoom was.
Dat is inmiddels geschiedenis. Het blijkt dat niet het atoom het kleinste deeltje is maar een Photon. En een photon is licht! We zijn gemaakt uit sterrenstof. Er is dus een directe relatie met het universum om ons heen. Het is dus (bijna?) logisch dat er een wisselwerking is tussen ons en het universum. Wij zijn één met het universum. Het universum dient als één immens grote databank; alles wat we nodig hebben is voorradig en toepasbaar.

Er is alleen één probleem; alles waarvan wij denken dat de waarheid is, manifesteert zich ook op die manier. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit recent wetenschappelijk onderzoek waarbij onderzoekers het gedrag van elektronen onderzochten. Wat zij zagen was dat elektronen zich gedroegen op een manier zoals zij verwachtten zolang zij het zelf observeerden. Zodra zij geen aandacht aan het gedrag van de elektronen besteedden, maar dit door een computer lieten doen, veranderde het gedrag van de elektronen compleet.

Oftewel: de waarheid is zeer arbitrair. Het is maar hoe je het waarneemt!
Reconnective Healing maakt gebruik van het Energieveld. Er vindt dus een wisselwerking plaats tussen jou en het universum. Het is dus gebruikelijk dat de practitioner van te voren niets weet van uw klachten c.q problemen. Immers, daar waar je op focust manifesteert zich op die manier. De Healing vindt dus plaats waarbij de practitioner geen invloed kan uitoefenen op het gewenste resultaat.

• Kan ik wat met mijn waarnemingen die ik tijdens de sessie(s) ervaar?
Natuurlijk! Geniet er van en laat het gewoon gebeuren! Er bestaat niet géén eenduidige ervaring. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Sommige mensen komen in een andere dimensie (?). Sommige cliënten zien kleuren. Anderen lijken te zweven. Weer anderen “ontmoeten” anderen. Sommige zien symbolen. Het loopt zeer uiteen en het heeft geen eenduidige betekenis. Dat is aan u. Het kan een positieve overweldigende ervaring zijn!

• Wat als ik nou niets voel tijdens de Healing? Komt dat voor?

Absoluut. Iets niet voelen zegt helemaal niets over de effectiviteit van de sessie.
Het is wat het is. Het gaat er om of dat u na de sessie verschillen kunt opmerken. Dat kan meteen of pas na verloop van tijd. Mijn advies is de sessie met één of twee keer te herhalen .
Elke sessie is anders. Misschien ervaart u dan wel een verschil tussen de sessies.

• Ik heb moeite met de uitspraak dat Reconnective Healing ook kanker en dergelijke ziekten kan genezen.
Begrijpelijk! Het is ook een stevige uitspraak. Maar wat blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek? Reconnective Healing verandert de opbouw van ons DNA. Lees wel de disclaimer; Reconnective Healing is echter geen vervanging voor medische ingrepen en adviseert altijd (!) een bezoek aan uw (huis-)arts aan voor eventueel nader onderzoek.

Bent u op zoek naar iemand die u kan inspireren?
Die u kan helpen meer inzicht te verkrijgen in wat u beweegt?
Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier
of bel 06-21631960