F.A.Q.

• Wat moet ik onder Programmeren verstaan?
Mensen ontwikkelen zich onder invloed van hun opvoeding en de omgeving waarin zij leven.
Ouders voeden hun kinderen op met normen en waarden die zij zelf belangrijk vinden om door te geven. Daardoor bent u beïnvloed. Al van kinds af aan. U stapte de grote wereld in en ontmoette vrienden en u mengde zich bijvoorbeeld in het verenigingsleven. Ook hier bestonden soms (onuitgesproken) gedragscodes waaraan u zich (deels) committeerde. U leerde op school hoe je met elkaar omgaat. Gaandeweg probeerde u uw eigen identiteit te ontwikkelen. Vaak met vallen en opstaan. Uw pubertijd is daar een goed voorbeeld van.
Op het levenspad loopt iedereen wel eens averij op. Naar aanleiding van wat u heeft meegemaakt heeft u uw conclusies getrokken. Daardoor heeft u uw eigen overtuigingen ontwikkeld.
De praktijk leert dat uw overtuigingen zichzelf elke keer bevestigen door wat u meemaakt in het dagelijks leven en daardoor alleen maar sterker worden ervaren. Het is net als bij een oude grammofoonspeler, het naaldje krast de groeve in de grammofoonplaat steeds dieper in. Zodoende heeft u uw eigen kijk op de wereld gecreëerd. Een wat eenzijdig beeld van de wereld maar voor u zo waar als een koe. Overtuigingen ontstaan doordat u tijdens een situatie een foutieve conclusie heeft getrokken. In uw brein zijn zodoende neurogene paden ontstaan; de connecties in uw brein lopen van A naar B ondanks dat dit niet het gewenste (gedrags-)effect oplevert. Het kan echter van A naar Beter! Door “wegwerkzaamheden” (programmeren) aan uw brein door NLP toe te passen veranderen de neurogene paden die wel effectief gedrag opleveren. Dat doet u zelf met mij als gids.

• NLP maakt gebruik van ankers. Wat is een anker en hoe werkt dit in het dagelijks leven?
Een anker is een hulpmiddel waarmee u positieve emoties die bij uw nieuw verworven overtuiging passen op kunt roepen. Toekomstige situaties die u aan lastige momenten doet denken in het verleden krijgen daardoor een andere positieve lading. Dit anker heeft u tijdens de NLP sessie gekoppeld aan een lichaamsdeel of voorwerp. Door aanraking activeert u uw anker en ervaart u de nieuwe situatie echt anders!

• Ik vind het lopen op een tijdlijn een beetje eng; wat als ik erg emotioneel word?
Ik ben uw gids. Ik begeleid u door het proces. U bent in veilige handen. Naast de tijdlijn loopt een fictieve zijlijn. Deze is bedoelt om de situatie samen te bekijken als u dat wilt of als ik dat nodig vind. U neemt hiermee letterlijk afstand van de situatie die u op de tijdlijn heeft meegemaakt; wat ziet u daar? Wat gebeurt er? Wie zijn er bij? Dit zijn voorbeelden van vragen die het e.e.a. weer in het perspectief plaatsen.

Bent u op zoek naar iemand die u kan inspireren?
Die u kan helpen meer inzicht te verkrijgen in wat u beweegt?
Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier
of bel 06-21631960