F.A.Q

• Hoe wordt mijn probleem aangepakt?
Quantumfysici nemen aan dat de gehele materiële werkelijkheid is opgebouwd uit trillingen en golfpatronen, zoals licht en informatie. Alle mogelijkheden van verleden, heden en toekomst zijn op dit moment beschikbaar als mogelijke werkelijkheden.
Sterker, er wordt steeds meer bewijs gevonden dat onze realiteit slechts één van velen is.
Matrix Energetics vervangt slechts het informatieveld van de door u ervaren huidige realiteit (ongewenste situatie) door een nieuw informatieveld te openen met mogelijkheden tot transformatie (omvorming c.q. verandering). Er is dus sprake van een verandering van de realiteit.

• Is Matrix Energetics een techniek?
Om Matrix Energetics te kunnen toepassen is een paradigmaverandering (verandering van het kijken naar en ervaren van de werkelijkheid) een vereiste.
Matrix Energetics is veeleer een bewustzijnsstaat dan een techniek, hoewel het onder de energietechnieken wordt gerangschikt.
Zoals het bij de meeste energietechnieken het geval is, is ervaring de beste manier om te begrijpen hoe Matrix Energetics werkt.

• Wat kan ik ervaren tijdens de sessie?
U staat in het midden van het Torsion-field (vergelijkbaar met het oog van een tornado). Daar vindt een oneindige uitwisseling van mogelijkheden plaats. Tijdens de sessie kunt u dit wellicht ervaren alsof u heen-en weer wiebelt. Het is ook mogelijk dat uw ledematen bewegen zonder dat u dit bewust stuurt. U blijft altijd in contact met uw omgeving. Vertrouw er op dat er geen kwade energie bestaat.

• Als ik meerdere issues heb waarmee in rondloop, kan dit tegelijkertijd in één sessie gezien worden?
Ja, ik ga niet uit van ziekten en/of aandoeningen maar van verstoorde informatie-patronen. Deze kunnen veranderen door het toepassen van Matrix Energetics.
Matrix Energetics werkt met alle mogelijkheden die er zijn; deze zijn immers oneindig!

Bent u op zoek naar iemand die u kan inspireren?
Die u kan helpen meer inzicht te verkrijgen in wat u beweegt?
Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier
of bel 06-21631960