F.A.Q.

• Is hypnose gevaarlijk?
Hypnose is een normale geestelijke toestand die de meeste mensen dagelijks meermalen ervaren. Dit wordt bijvoorbeeld ervaren wanneer je helemaal op gaat in een film, een lange monotone weg afrijdt of luistert naar muziek die je inspireert. Het is dus niet gevaarlijk!
• Kan hypnose mij dingen laten vertellen die ik niet wil vertellen?
Helemaal niet. U zult geen informatie onthullen die u doorgaans ook niet zou onthullen of zou willen onthullen. U heeft altijd een keuze. Daarnaast gaan onze hersenen gewoon door met redeneren of functioneren. U zult nooit iets doen of een suggestie accepteren die in gaat tegen uw waarden en normen.
• Wat als ik niet wakker wordt?
Nog nooit is er iemand in een trance of hypnotische staat gebleven. Het kan simpel weg niet gebeuren.
• Hoe regeren mensen na de hypnose?
De meeste mensen ervaren het als gewoon erg ontspannen zijn. Ze weten alles nog, tot in detail zelfs. Maar ze zijn ook altijd verbaast over de simpelheid en het effectieve, snelle resultaat.

Wetenschappelijk onderzoek naar hypnose
Onderzoek door een Zwitserse vorser toonde aan dat tijdens hypnose of trance het aantal witte bloedcellen in je bloed veranderd wordt. De bloedconcentratie van je eigen hormoon cortisone verandert en een aantal fysiologische kenmerken wijzigen. Een aantal onderzoekers zoals Simonton, Rossi, Spiegel en Auerbach in de Verenigde Staten suggeren dat je je immunologische afweer tegen ziekten zoals het aids virus en kankercellen kan versterken door hypnotische suggestie. Gepubliceerde resultaten, die weliswaar geen zwart op wit bewijs vormen, doch sterk in die richting wijzen, tonen aan dat het de moeite loont om bij ernstige ziekten zoals aids, kanker, reuma en astma de traditionele behandeling aan te vullen met hypnotherapie. Zij rapporteren een hogere kans op genezing en een betere levenskwaliteit. Ook bij hoofdpijn, migraine allergieën en verschillende huidziekten en zelfs bij een aantal wratten is aangetoond dat hypnose een groot aantal mensen kan helpen. Het kan zodoende een mooie aanvulling zijn op de mogelijkheden en de begrenzing die de klassieke geneeskunde ons biedt.